Dala Narkotikasök

Narkotika & vapensök som gör verklig skillnad i samhället!

Det här är medarbetarna

Dala Narkotikasök drivs av Anders Danielsson och är ett företag som specialiserar sig på narkotika och vapensök sök med hjälp av två högutbildade medarbetare, sökhundarna Tuffe och Stök.

Tuffe och Stök är våra fyrfota hjältar och utgör kärnan i vårt arbete. Dessa hundar är inte bara lojala och engagerade, de har också genomgått omfattande träning för att detektera vapen, narkotika och droger med precision. De är oslagbara när det kommer till att hitta dolda substanser och är viktiga resurser för att upprätthålla säkerheten i olika sammanhang.

Anders och Rothweilern Tuffe.

NARKOTIKA OCH VAPENSÖK

Vi åtar oss uppdrag för förebyggande sök efter narkotika och vapen. Med hundarna Tuffe och Stök och deras hundförare Anders så åtar vi oss förebyggande sök på skolor, behandlingshem, bostadsföreningar och arbetsplatser.

Vår arbetsfilosofi för förebyggande sök på skolor, behandlingshem, bostadsföreningar och arbetsplatser.

1. Vi gör inga riktade sök vid misstanke av narkotikabrott. Vi hänvisar till polisen.

2. Vi arbetar enbart i förebyggande syfte. Hunden ses som ett verktyg och om hunden gör en markering vid ett sök så utreder vår erfarna personal vad hunden markerat på. Vi har kunskapen samt utrustningen att säkerställa en stor mängd olika narkotiska preparat. Vi har ingen rapporteringsskyldighet till polisen utan lämnar det till uppdragsgivaren. Vi rekommenderar dock att alla spår av narkotika omedelbart rapporteras.

3. Vi gör inga riktade sök på person.

4. Vi skriver under sekretesshandlingar hos varje uppdragsgivare samt lämnar utdrag från belastningsregistret på vår personal.

5. Vi visar alltid respekt samt integritet gentemot alla klienter och personal på behandlingshemmen, samt respekterar klientens situation.

6. Vår personal har lång erfarenhet och hundarna är utbildade för sök efter narkotika och vapen.

Kontakta oss för mer information här!

    Certifieringar

    Cert-Tuffe
    Cert-Anders
    Cert-Stok