Detta är vi

Vi arbetar tätt tillsammans med olika organisationer, inklusive skolor, företag och offentliga institutioner, för att säkerställa en drogfri och säker miljö. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att förebygga och hantera vapen och narkotikarelaterade problem effektivt genom noggranna och pålitliga sök.

Med Dala Narkotikasök kan du vara säker på att du har tillgång till högkvalitativ och pålitlig sökstjänst som är dedikerad att göra skillnad i samhället.

Vi bedriver även en ettårig yrkesutbildning för narkotika- och vapensökshundar.

Vi är medlemmar i Svenska sökshundsförbundet (www.sökhund.se) och godkända av länsstyrelsen för yrkesmässigt arbete med hund.

Ekipage