Övriga tjänster

Narkotika och Vapensök

Vi åtar oss uppdrag för förebyggande sök efter narkotika och vapen. Med hundarna Tuffe och Stök och deras hundförare Anders så åtar vi oss förebyggande sök på skolor, behandlingshem, bostadsföreningar och arbetsplatser.

Vår arbetsfilosofi för förebyggande sök på skolor, behandlingshem, bostadsföreningar och arbetsplatser.

1. Vi gör inga riktade sök vid misstanke av narkotikabrott. Vi hänvisar till polisen.

2. Vi arbetar enbart i förebyggande syfte. Hunden ses som ett verktyg och om hunden gör en markering vid ett sök så utreder vår erfarna personal vad hunden markerat på. Vi har kunskapen samt utrustningen att säkerställa en stor mängd olika narkotiska preparat. Vi har ingen rapporteringsskyldighet till polisen utan lämnar det till uppdragsgivaren. Vi rekommenderar dock att alla spår av narkotika omedelbart rapporteras.

3. Vi gör inga riktade sök på person.

4. Vi skriver under sekretesshandlingar hos varje uppdragsgivare samt lämnar utdrag från belastningsregistret på vår personal.

5. Vi visar alltid respekt samt integritet gentemot alla klienter och personal på behandlingshemmen, samt respekterar klientens situation.

6. Vår personal har lång erfarenhet och hundarna är utbildade för sök efter narkotika och vapen.

Nedan följer regelverket för Narkotikasök med hund samt vad som gäller vid hundsök av privata aktörer.

Regelverk för Narkotikasök med hund

För en förebyggande insats med narkotikahund krävs att uppdragsgivaren har upprättat en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att narkotikahund kan komma att användas för sökning i deras lokaler. Sökning med narkotikahund i förebyggande syfte måste ske på uppdragsgivarens initiativ och inte grundas på misstanke om brott. Om narkotika påträffas under sökningen övergår den brottsförebyggande verksamheten i brottsutredande verksamhet. Genomförandet på skola ska ske under tider där elever inte vistas i skolan. Vid misstanke om brott tillkallas polis som kan göra Narkotikasök med hund och ingripa och efter beslut av åklagare göra en husrannsakan i de fall det inte är ett allmänt utrymme.

Sök med hund av privata aktörer

Det förekommer att skolor anlitar privata aktörer för sökning med narkotikahundar. Detta är fullt möjligt men förutsättningarna skiljer sig mot samarbetet med polisen. Vid samarbete med en privat aktör behöver ett särskilt avtal upprättas som reglerar villkoren för samarbetet och följer riktlinjerna i polisens utlåtande. Privata aktörer får endast söka narkotika i förebyggande syfte. Skulle ett fynd göras får en privat aktör inte röra det och polis ska tillkallas och ingripa efter beslut om husrannsakan. En privat aktör kan inte på eget initiativ öppna skåp eller gå in i lokaler/rum. Privata aktörer får inte heller göra riktade sök på personer.

Narkotikalagstiftningen

All användning av narkotika, som inte sker i vetenskapligt eller medicinskt syfte, är förbjuden i Sverige.
Förutom att använda och vara påverkad av narkotika är det i Sverige förbjudet att:
•inneha narkotika (även för eget bruk),
•föra in eller ut narkotika över Sveriges gränser,
•tillverka eller odla narkotika, sälja,
•ge bort eller låna ut narkotika,
•framföra ett fordon drogpåverkad.
Preparat som i Sverige är klassat som narkotika, läkemedel eller hormonpreparat men inte är det i annat land (oavsett om det är EU-land eller ej), lyder under de svenska lagarna vid införsel eller hantering av preparatet i Sverige.
De lagar som reglerar detta är:
•Smugglingslagen
•Narkotikastrafflagen
•Lagen om kontroll av narkotika
•Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel
•Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor
•Lag om straff vid vissa trafikbrott (rattfylleri, drograttfylla)