Integritetspolicy

Generell information

Vår integritetspolicy för personuppgifter syftar till att klargöra vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den, hur du kan kontrollera de uppgifter vi sparar och hur du kan nå oss. Vi är ansvariga för personuppgifter enligt de villkor som anges här och vi säkerställer att all behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vi upprätthåller alltid hög säkerhet och sekretess vid hantering av personuppgifter.Vi värnar om din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är transparenta med vilken information vi samlar in och varför. Denna integritetspolicy gäller för situationer när vi samlar in dina personuppgifter enligt nedan.

Insamling av personuppgifter

De personuppgifter vi kan samla in inkluderar namn, adress, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress.

Vi samlar in personuppgifter i samband med:

-Kontakt via e-post, post, telefon, webbplats eller sociala medier.
-Anmälan till av oss arrangerade uppdrag eller evenemang.
-Uppgifter lämnade till oss på mässor eller evenemang.
-Webbplatsbesök, inklusive trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata, samt information om enhet, webbläsare och operativsystem.
-Öppnande av e-post från oss eller klick på länkar i våra e-postmeddelanden, inklusive IP-adress.

Användning av insamlad information

Vi behandlar personuppgifter främst för följande ändamål samt eventuellt för ytterligare ändamål som anges vid insamlingstillfället:

-Informera om vår verksamhet.
-Uppfylla lagstadgade krav gällande avtalslagring.
-För systemadministration och korrekt registerhantering.

Uppgiftslämnande till externa parter

Vi kan dela information med externa företag som behandlar data på våra vägnar, exempelvis för analys eller distribution. Säkerhet och sekretess är alltid prioriterat vid hantering av personuppgifter. Externa parter inkluderar tryckerier och DM-byråer. Gällande samarbeten begränsas till företag inom EU/EES eller företag som upprätthåller motsvarande skyddsnivå, såsom Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA.

Om Cookies

En cookie utgör en kompakt textfil som innehåller bokstäver och siffror, och den lagras av den webbplats du besöker på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Syftet med denna kaka är att fungera som en teknisk supportmekanism som på olika sätt förbättrar din användning av webbplatsen. Kakorna som används på vår webbplats härstammar från antingen vår egen webbserver eller våra samarbetspartners, och de sparas på din enhet på varierande sätt beroende på kakans typ.

Varför använder vi cookies?

Cookies används för att förhöja din användarupplevelse på vår webbplats. Till exempel kan de anpassa informationen du får se eller spara de preferenser du valt. Detta eliminerar behovet av att ställa in dessa preferenser varje gång du besöker oss. Genom cookies underlättas även vår förmåga att öka vår insikt om våra besökares behov. Dessa ger oss värdefull statistik som vi kan utvärdera och tillämpa för att optimera våra webbplatser. Syftet med våra cookies är att förstärka våra tjänster. Medan vissa cookies är nödvändiga för att tjänsten överhuvudtaget ska fungera, finns andra enbart där för att smidiggöra din användning av tjänsten.

Vilken typ av cookies använder vi?

För att vissa av de funktioner som erbjuds på vår webbplats ska vara möjliga att använda krävs cookies, medan andra cookies har som mål att förbättra användarvänligheten för våra tjänster. För att göra det mer överskådligt vilka cookies vi använder har vi kategoriserat dem.

  • Nödvändiga: Dessa är oumbärliga för att vår webbplats ska fungera korrekt.
  • Analys: Vårt analysverktyg är Google Analytics 4, som används för att utvärdera beteenden och göra förbättringar på webplatsen

Hur kan jag kontrollera cookies?

Enligt lag är det endast tillåtet att spara och lagra cookie-filer på besökarens enhet om besökaren informeras om syftet med dessa cookies och ger sitt samtycke. Vid ditt första besök på vår webbplats kommer du att ställas inför en fråga längst ner i webbläsarfönstret. Här har du möjlighet att välja att antingen acceptera eller avböja användningen av cookies. Om du väljer att inte göra ett val innebär det att vissa funktioner på vår webbplats inte kommer att vara tillgängliga för dig.  Observera att det finns vissa cookies som enbart används under ditt besök och inte lagras efter att du lämnar sidan – dessa kallas "nödvändiga" cookies.

Om du generellt sett inte önskar ta emot cookies har du möjlighet att ställa in din webbläsare så att den automatiskt avvisar cookies, eller så kan du välja att få meddelanden varje gång en webbplats ber om tillstånd att lagra cookies. Du har även möjlighet att manuellt radera cookies från din enhet när som helst. Information om hur du gör dessa inställningar finns att läsa i din webbläsares hjälpsidor.

Läs mer om cookies på www.pts.se

Rättslig grund och hantering av personuppgifter

När du delger personuppgifter till oss, så registreras och lagras dessa data om dig. Dessa uppgifter behandlas enligt de angivna syftena. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter baseras på uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig skyldighet eller samtycke. Om berättigat intresse används som rättslig grund, sker detta endast för de ändamål som specificeras i denna policy.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning, och innebär att uppgifter inte lagras längre än nödvändigt för de angivna ändamålen.

Dina personuppgifter bevaras så länge de är relevanta eller behövs för de ändamål de insamlats för. Om dina uppgifter finns i vårt register kan de bevaras i upp till 36 månader efter senaste kontakt. Viss information kan lagras längre på grund av andra legala krav, såsom bokföringslagen.

Samtycke

Vid insamling av personuppgifter som anses vara känslig information, krävs alltid ett separat samtycke. Samtycket specificerar hur personuppgifter kommer att användas och samlas in. Observera att du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Dina rättigheter

Du har rättigheter gällande dina personuppgifter och kan påverka vilken information vi har om dig och hur den används. Vi kommer på eget eller besökarens begäran att korrigera felaktiga uppgifter. Du kan när som helst begära att dina uppgifter tas bort eller användningen begränsas. En gång per år kan du kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi har om dig genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Du kan också meddela oss om du inte vill bli kontaktad via fysiska brev eller telefonsamtal. Observera dock att vi kan behöva kontakta dig med information om ändringar eller uppdateringar av avtal och villkor.

Kontakta oss

För ytterligare information om hantering av personuppgifter eller för andra frågor är du välkommen att kontakta oss.