Lämplighetstest inför Yrkesutbildning.

För er som gått vår prova på utbildning och vill gå vår ettåriga yrkesutbildning i Narkotika och Vapensök,

prova på

info:

Här kommer vi att testa lämpligheten hos de ekipage som gått vår prova på utbildning i Narkotika och vapensök och har som ambition att gå vår ettåriga yrkesutbildning. Här kommer lämpligheten hos både hund och förare att testas.
Pris 1000kr
Plats: Borlänge med omnejd.
Datum: Kommer att publiceras här på hemsidan.
Dala Narkotikasök AB har rätten att utifrån en sammanvägd bedömning av lämplighetstest och generellt intryck av ekipaget välja ut de ekipage som får delta i vår ettåriga yrkesutbildning.
Anmälan är bindande.